پروتئین وی توینلب (TWINLAB 100% Whey Protein Fuel)

357,000 تومان

  • حاوي ۲۵ گرم پروتئین وی در هر سروينگ
  • حاوي ۵ گرم BCAA’s و گلوتامین در هر سروينگ
  • ۱۰۰% خالص سازی شده برای جذب بهتر
صاف
357,000 تومان
سایز 2270 گرم
طعم شکلات بيسکوئيت کرم دار
Clear selection